Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
MEDIMO Marcin Plis

Medycyna Pracy

CHARAKTERYSTYKA US?UG
12.04.2014
Lekarze pracujšcych w Przychodni Medimo to specjali?ci z zakresu medycyny pracy posiadajšcy uprawnienia do wykonywania bada? profilaktycznych na...

czytaj dalej
OBOWI?ZKOWA ANKIETA DLA PACJENTA
12.04.2014
Pracownik zg?aszajšcy si? na badanie profilaktyczne powinien mie? wype?nionš specjalnš ankiet?, w której udziela informacji m.in. na temat...

czytaj dalej
SKIEROWANIE NA BADANIA
12.04.2014
Badania profilaktyczne dla pracowników wykonywane sš na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawc?. Prawid?owo wype?nione skierowanie na...

czytaj dalej